DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ ZA NAMI!

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ ZA NAMI!

 

22 kwietnia 2023 r. odbył się Dzień Otwarty Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Bardzo się cieszymy, że mogliśmy przedstawić jak ciekawa jest nasza Uczelnia!

Podczas wydarzenia przygotowano wiele atrakcji dla zainteresowanych kandydatów na studia mundurowe i cywilne, ich rodzin oraz wszystkich odwiedzających naszą Uczelnię.

W trakcie oficjalnego rozpoczęcia Dnia Otwartego zaprezentowano informacje o naszej Uczelni, zasady rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach życia naukowo-studenckiego, a także ciekawostki o życiu akademickim.

W ciągu dnia zainteresowani mogli podejść do stoisk informacyjnych oraz uczelnianych organizacji studenckich, a także zobaczyć jak wygląda test sprawności fizycznej, będący jednym z warunków rekrutacji na studia mundurowe.

Zainteresowaniem cieszyły się również pokazy założeń ratowniczo-gaśniczych oraz wycieczki po wybranych laboratoriach i pracowniach SGSP.

Dzień Otwarty tradycyjnie zakończył się pyszną grochówką.

Wszystkim Gościom dziękujemy za przybycie i zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej SGSP!

Szczegóły o rekrutacji dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40.