ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 13. EDYCJI KONFERENCJI NAUKOWEJ INFOGLOB 2023

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 13. EDYCJI KONFERENCJI NAUKOWEJ INFOGLOB 2023

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 13. Edycji Konferencji Naukowej InfoGlob 2023!

Wydarzenie odbędzie się w dniach 23-26 maja 2023 r.

Miejscem konferencji będzie Prom Stana Line

(Gdynia-Karlskrona-Kalmar-Karlskrona-Gdynia).

 

Organizatorem wydarzenia jest Katedra Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze współorganizatorami, w tym Szkołą Główną Służby Pożarniczej.

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych i praktyków biznesu, wymiana poglądów i prezentacja wyników badań oraz praktycznych doświadczeń związanych z zakresem tematycznym konferencji, a także wskazanie możliwości do dalszych badań.

Zakres tematyczny obejmuje wszystkie główne dziedziny badań naukowych prowadzonych w Katedrze Transportu i Handlu Morskiego oraz Katedrach współorganizujących konferencję. Wzorem ubiegłych lat, konferencja będzie podzielona na część plenarną i sesje tematyczne, odpowiadające wyżej wymienionym obszarom.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: https://event.mostwiedzy.pl/event/20/.