Konferencja „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”

Konferencja „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji” 

 

Przeprowadzanie dyskusji o zarządzaniu ciągłością procesów biznesowych i administracyjnych efektywnie kooperuje z podejmowaniem refleksji na temat bezpieczeństwa państwa i obywateli. 16 listopada 2018 r. w auli Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu przy Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 21 odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego – perspektywy i kierunki ewolucji”. Przybyłych gości powitał Przewodniczący Rady Naukowej prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko. Wydarzenie zorganizowano wspólnie przez Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie oraz Nacjonalny Leśniczo-Techniczny Uniwersytet Ukrainy.

Tematyka obejmowała analizę ryzyka i zarządzanie ryzykiem, odpowiedzialność i współpracę instytucji państwowych, społecznych i prywatnych w sferze bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, a także metodologię badań w naukach o bezpieczeństwie.

Program zakładał dwie sesje plenarne oraz jedną sesję panelową. Moderatorami poszczególnych sesji byli: prof. zw. dr hab. Bernard Wiśniewski oraz prof. UJK dr hab. Jarosław Prońko. Konferencję podsumował i zamknął Przewodniczący Rady Naukowej.

Wystąpienia uczestników konferencji oraz liczna wymiana spostrzeżeń dowodziły trafności wyboru zasadniczego problemu, celów oraz rozpatrywanych podstawowych zagadnień. W dyskusjach toczących się w poszczególnych sesjach zgodnie stwierdzono, że istnieje potrzeba systematycznego organizowania tego typu konferencji oraz dalsza obserwacja zjawisk występujących w przedmiotowej tematyce.