WIZYTA STUDENTÓW CYWILNYCH W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA

WIZYTA STUDENTÓW CYWILNYCH W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-ŚRÓDMIEŚCIA

 

20 kwietnia 2023 r. studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (grupa S4-SD-BW-OLIM) odbyli wizytę w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Nasi studenci poznali funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także uczestniczyli w rozprawie sądowej. Prowadzący rozprawę sędzia Pan Maciej Mitera rozmawiał ze studentami i przedstawił podstawy orzekania w zakresie rozmiaru kary.  

Inicjatorem spotkania i opiekunem grupy był wykładowca Pan mgr Dariusz Loranty.