WIZYTA STUDENTÓW CYWILNYCH W CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA M.ST. WARSZAWY

WIZYTA STUDENTÓW CYWILNYCH W CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA M.ST. WARSZAWY

 

27 kwietnia 2023 r. studenci studiów licencjackich na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (grupa S2-SP-BW) w ramach zajęć z przedmiotu „Podstawy zarządzania kryzysowego” uczestniczyli w wizycie
w Centrum Bezpieczeństwa m.st. Warszawy.

Podczas wizyty studenci zostali zapoznani z następującymi zagadnieniami:

  • System Zarządzania Kryzysowego w Polsce;
  • Sposoby powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach;
  • Warszawska baza danych;
  • System obsługi wydarzeń masowych;
  • Działania edukacyjno-profilaktyczne;
  • Jak funkcjonuje obrona cywilna;
  • Źródła wiedzy dla mieszkańców Warszawy;
  • Działania Warszawy dla Ukrainy.

Wizyta odbyła się pod opieką prowadzących przedmiot „Podstawy zarządzania kryzysowego”: bryg. dr Moniki Tryboń oraz dr inż. Magdaleny Gikiewicz.