NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

3 maja obchodzimy święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Ten wyjątkowy świąteczny dzień ustanowiono pierwotnie w 1919 r. i przywrócono w 1990 r.

Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa. Regulowała system prawny, wprowadzając ustrój monarchii konstytucyjnej. Była próbą unowocześnienia Polski i ratowania jej suwerenności. Dokument stał się też wzorem dla innych państw. Choć obowiązywał kilkanaście miesięcy, nadal niesie ze sobą wiele uniwersalnych przesłań.

Wyrażając szacunek do Święta Narodowego Trzeciego Maja, które jest jednym z fundamentów polskiej tradycji i państwowości, przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) będą uczestniczyć w wybranych uroczystościach m.in. na Placu Zamkowym w Warszawie oraz w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.

Zespół SGSP włączył się w organizację powyższych przedsięwzięć, służąc także wsparciem i doświadczeniem w zakresie ewakuacji, organizacji przepływu osób i sprawnego zarządzania dużymi skupiskami ludzkimi.