Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z Promocją Oficerską w Państwowej Straży Pożarnej

CENTRALNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA POŁĄCZONE Z PROMOCJĄ OFICERSKĄ W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

 

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Albert Einstein

 

4 maja 2023 r., w Międzynarodowym Dniu Strażaka, odbyła się wyjątkowa uroczystość dla społeczności akademickiej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) i całego środowiska pożarniczego. Tego dnia świętowaliśmy szczególne okoliczności, jakimi są Centralne Obchody Dnia Strażaka połączone z Promocją na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Niniejsze wydarzenie jest uhonorowaniem ofiarnej służby pokoleń polskich strażaków.

***

Uroczystość poprzedziła uroczysta Msza Święta w intencji strażaków oraz ich rodzin z okazji Dnia Strażaka, odprawiona o godz. 8:00 w Bazylice Katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie.

***

O godz. 12:00 na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak złożył Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej (RP) Panu Andrzejowi Dudzie meldunek o rozpoczęciu uroczystego apelu, po czym podniesiono flagę państwową i odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”.

Kompania Reprezentacyjna Państwowej Straży Pożarnej pełniła wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie przez Pana Prezydenta RP 4 nominacji generalskich. 

***

„W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nadaję paniom i panom stopień młodszego kapitana Państwowej Straży Pożarnej” – te słowa kierował do nowo promowanych Komendant Główny PSP.

Promocja na pierwszy stopień oficerski jest dla absolwentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej zwieńczeniem trudu kilkuletniego kształcenia w naszej Uczelni. Studenci-podchorążowie, oprócz uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, odbywali służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP oraz w innych jednostkach ratowniczo-gaśniczych, a także brali udział w licznych szkoleniach, praktykach zawodowych i stażach ratowniczych, dowódczych i instruktorskich, również w warunkach poligonowych. Tegorocznym prymusem SGSP został mł. kpt. inż. Tomasz Cichocki.

Wśród promowanych są także strażacy w służbie stałej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazami personalnymi nadał stopień młodszego kapitana łącznie 337 funkcjonariuszom PSP.

Szczegółowe informacje o uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów w SGSP dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=38647.

***

Podczas uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wydarzenie zakończyło się defiladą pododdziałów marszowych. Wydarzenie uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.

***

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. przedstawiciele władz państwowych, kadra kierownicza Komendy Głównej PSP, przedstawiciele jednostek organizacyjnych PSP i pozostałych służb, społeczność akademicka SGSP na czele z Rektorem-Komendantem nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim, prof. uczelni oraz bliscy nowo promowanych oficerów PSP.

***

Szanowni Promowani, życzymy Wam, aby nowy etap strażackiej drogi był dla Was źródłem osobistej satysfakcji i służbą na rzecz społeczeństwa! W podejmowanych decyzjach bądźcie odważni i rozważni oraz wykorzystujcie najcenniejsze doświadczenia zdobyte w SGSP.

„Ku chwale Ojczyzny”!

***

Transmisja ze Mszy Świętej dostępna jest na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=8KkOLc1_Y5w, natomiast transmisję z uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=cZgyQljUY40.