OBCHODY DNIA STRAŻAKA W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

OBCHODY DNIA STRAŻAKA W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

W ramach obchodów Dnia Strażaka w całej Polsce organizowane są uroczystości, podczas których wyróżnieni zostają funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej (PSP) i pracownicy cywilni tej formacji. 12 maja 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbył się uroczysty apel, który rozpoczęto złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr. inż. Adamowi Koniecznemu przez dowódcę uroczystości.

Przybyłych gości przywitał Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni. Uroczystość jest okazją do podziękowania za pełną poświęcenia i profesjonalną służbę oraz pracę dla zapewnienia bezpieczeństwa, aktywizacji naukowej i rozwoju przedsięwzięć badawczo-rozwojowych naszej Alma Mater.

Po wprowadzeniu Sztandaru SGSP i odśpiewaniu hymnu państwowego odczytano postanowienia o nadaniu odznaczeń, decyzje, rozkazy personalne po czym nastąpił akt dekoracji. Dokonano wręczenia odznaczeń: „Brązowy Krzyż Zasługi”, „Medal za Długoletnią Służbę”, ,,Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej’’, „Za Zasługi dla Krwiodawstwa”, „Zasłużony Krwiodawca SGSP”, a także nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dyplomy Komendanta Głównego PSP oraz dyplomy Rektora-Komendanta SGSP. Awansowani na wyższe stopnie służbowe odebrali akty mianowania.

W uroczystości uczestniczyli również: Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Rafał Zimochocki, Komendant Miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. mgr inż. Roman Krzywiec wraz z Zastępcą st. bryg. mgr. inż. Piotrem Gąską, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Paweł Michalec wraz z Zastępcą Panią Renatą Kozłowską, Duszpasterz Akademicki SGSP ks. Michał Garbecki MIC, a także władze Uczelni, Senat SGSP oraz funkcjonariusze, pracownicy i studenci Uczelni.