SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA GRUZIŃSKICH STRAŻAKÓW

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA GRUZIŃSKICH STRAŻAKÓW

 

W dniach 7-13 maja 2023 r. na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Częstochowie zorganizowane zostały szkolenia specjalistyczne dla 22 strażaków wyznaczonych przez Służbę Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji. Ćwiczenia dotyczyły ratownictwa wysokościowego i technicznego.

Najlepsi specjaliści z Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej PSP oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, stanowiący wyspecjalizowaną kadrę instruktorską, przekazali gruzińskim kolegom praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu w działaniach ratowniczych.

Szkolenia odbyły się m.in. z wykorzystaniem zakupionego dla beneficjenta sprzętu, który będzie służył budowie systemu ratownictwa technicznego, w tym wysokościowego, opartego na bazie wskazanych jednostek.

Przedsięwzięcie stanowiło jeden z ostatnich etapów trzyletniego projektu pn. „Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji”, finansowanego ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.