TRZECI ZJAZD AKADEMII ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM DLA PRACOWNIKÓW ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ZA NAMI!

CZWARTY ZJAZD AKADEMII ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM DLA PRACOWNIKÓW ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH ZA NAMI!

 

Akademia Zarządzania Bezpieczeństwem to projekt realizowany we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. Celem Akademii jest przygotowanie 20 pracowników AP do realizacji wybranych zadań z zakresu bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej w Archiwach Państwowych.

W dobie różnego rodzaju zagrożeń fundamentalną sprawą jest troska o bezpieczeństwo społeczeństwa i dóbr kultury poprzez wzmacnianie odporności i wiedzy w sferze cywilnej. Służyć temu będzie nasz specjalistyczny kurs dla osób cywilnych.

Akademia trwa 14 dni. Składają się na nią szkolenia teoretyczno-praktyczne prowadzone w formule hybrydowej – 9 dni w formule online, 5 dni w formie stacjonarnej. Część online rozpoczęła się 21 kwietnia 2023 r.

Co ciekawe, dwa dni szkoleń praktycznych spędzimy w warszawskich archiwach. Pierwszego dnia wybierzemy się na wycieczkę dydaktyczną, a drugiego przeprowadzimy kompleksową ewakuację archiwum, podczas której uczestnicy będą musieli wykorzystać zdobytą wiedzę oraz umiejętności!

Program kursu obejmuje następujące moduły:

  1. system administracji rządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa;
  2. podstawy nauki o bezpieczeństwie;
  3. zarządzanie kryzysowe;
  4. planowanie cywilne;
  5. psychologia w zarządzaniu bezpieczeństwem;
  6. logistyka sytuacji kryzysowych;
  7. podstawy cyberbezpieczeństwa;
  8. informacja niejawna;
  9. ratownictwo cywilne, pierwsza pomoc przedmedyczna, ochrona przeciwpożarowa;
  10. specyfika bezpieczeństwa w archiwach i ewakuacji dóbr kultury.