ZAPROSZENIE NA WARSZTATY CBRN PRZEZNACZONE M.IN. DLA STRONY UKRAIŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z HARVARD HUMANITARIAN INSTITUTE

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY CBRN PRZEZNACZONE M.IN. DLA STRONY UKRAIŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z HARVARD HUMANITARIAN INSTITUTE

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) ma zaszczyt być uczelnią partnerską dla zamkniętych warsztatów CBRN przeznaczonych głównie dla ukraińskich ratowników, które będą przeprowadzone 28 czerwca 2023 r. na terenach naszej Uczelni.

Warsztaty odbędą się w przeddzień konferencji ”High Intensity CBRN”, organizowanej w dniach 29-30 czerwca 2023 r. na terenie Wojskowej Akademii Technicznej.

Organizatorem i inicjatorem wydarzenia jest dr Donell Harvin z The Harvard Humanitarian Institute. 

Celem warsztatów jest umożliwienie różnym ukraińskim agencjom przeprowadzenia dyskusji o zagrożeniach i wymaganiach CBRN z potencjalnymi darczyńcami.

Szczegóły oraz ramowy plan przedsięwzięcia znajdują się w załączonej broszurze informacyjnej.

Rejestracja na konferencję i warsztaty realizowana jest wyłącznie przez CBRN World Magazine, zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej: https://cbrneworld.com/events/poland.

W razie dodatkowych pytań lub pomocy w rejestracji prosimy o kontakt z przedstawicielami SGSP:

Kierownik Zakładu Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego

mł. bryg. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz: rmatuszkiewicz@sgsp.edu.pl;

Zespół ds. współpracy międzynarodowej

mgr Izabela Modzelewska: imodzelewska@sgsp.edu.pl.