SGSP WSPÓŁORGANIZATOREM WARSZTATÓW „ZATOPIONA AMUNICJA – ZAGROŻENIE HYBRYDOWE I ŚRODOWISKOWE DLA MORZA BAŁTYCKIEGO” W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA MORZA 2023

SGSP WSPÓŁORGANIZATOREM WARSZTATÓW „ZATOPIONA AMUNICJA – ZAGROŻENIE HYBRYDOWE I ŚRODOWISKOWE DLA MORZA BAŁTYCKIEGO” W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA MORZA 2023 

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest współorganizatorem warsztatów „Zatopiona amunicja – zagrożenie hybrydowe i środowiskowe dla Morza Bałtyckiego” (ang. ”Sunken ammunition –  hybrid and environmental threat in Baltic Sea”), które odbędą się 25 maja 2023 r. w Breściu (Francja) w ramach Europejskiego Dnia Morza 2023.  

Europejski Dzień Morza organizuje Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE) Komisji Europejskiej. W trakcie obchodów w dniach 24-25 maja 2023 r. przewidziano warsztaty, spotkania, konferencje i konkursy o tematyce morskiej – ochrony mórz przed zanieczyszczeniami, powodowanymi m.in. intensywnym rybołówstwem, transportem morskim, turystyką oraz spływającymi do nich zanieczyszczeniami z lądu. 

Podczas wydarzenia naszą Uczelnię będzie reprezentować Pani dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP, która jest współpomysłodawcą i współkoordynatorem ww. warsztatów. Projekt i realizacja wydarzenia jest efektem stażu naukowego odbytego przez Panią Profesor w Akademii Marynarki Wojennej w 2022 r. 

W warsztaty zaangażowani są także przedstawiciele: HELCOM (Markus Helavuori), Akademii Marynarki Wojennej (kmdr dr hab. Bartłomiej, prof. AMW – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich), Uniwersytetu Wrocławskiego (Pani dr Kamila Zarychta-Romanowska – TSEB, ekspert NATO), Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (dr płk SG dr Piotr Boćko – Komendant COSSG) i Fińskiego Instytutu Weryfikacji Konwencji o Zakazie Broni Chemicznej (Pani dr Paula Vanninen).   

Europejski Dzień Morza daje możliwość rozwinięcia wielu partnerstw projektowych między podmiotami zaangażowanymi w kwestie ekologii, ekonomii i bezpieczeństwa zasobów morskich, z akcentowaniem potrzeb zrównoważonego zarządzania nimi jako priorytetu w agendzie UE. 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach: https://european-maritime-day-2023.b2match.io/; https://european-maritime-day-2023.b2match.io/components/28058?session=c2Vzc2lvbjoxNDEyNjA%3D. 

 

*** 

Europejski Dzień Morza (European Maritime Day, EDM) obchodzony jest 20 maja od 2008 r.  

Święto zostało ustanowione w celu podniesienia świadomości obywateli na temat ekologicznego, jak i ekonomicznego wpływu mórz na nasze codzienne życie. Stanowi ono okazję do spotkań dotyczących spraw morza i zrównoważonego wzrostu w sektorach morskich.