Konferencja Defence24 Day z udziałem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

KONFERENCJA DEFENCE24 DAY Z UDZIAŁEM SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

 25 maja 2023 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się Defence24 Day – największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja poświęcona zagadnieniom obronności i bezpieczeństwa. To wiodące przedsięwzięcie dla sektora zbrojeniowego oraz branż związanych z bezpieczeństwem obywateli, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej.

Nadchodząca edycja Defence24 Day będzie w dużej mierze poświęcona sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Dyskusje na temat bezpieczeństwa w regionie, zaangażowanie ekspertów i środowiska międzynarodowego oraz udział przedstawicieli Ukrainy gwarantują owocną i merytoryczną dyskusję na temat obecnej i przyszłej sytuacji.

W ramach wydarzenia reprezentantka Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pani dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP poprowadzi panel „Wzmacnianie odporności państw i społeczeństw” – jeden z licznych paneli w ramach różnorodnych bloków tematycznych podczas konferencji.

Prelegentami w ww. panelu będą: 

  • Pan Zbigniew Hoffmann – Minister – Członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych,
  • Pan Jacek Siewiera – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
  • płk Tomasz Artemiak – Szef Zarządu Operacyjnego T-3 Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Główne punkty dyskusji

  • Edukacja społeczeństwa i obrona powszechna a przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym.
  • Współpraca różnych resortów oraz podmiotów gospodarczych w przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym.
  • Rola walki informacyjnej w działaniach hybrydowych.

Godz. 13:15-14:30

Scena – Barcelona

Dodatkowe informacje o panelu: https://defence24day.pl/wydarzenia/wzmacnianie-odpornosci-panstw-i-spoleczenstw/.

 

Wydarzeniem specjalnym podczas konferencji Defence24 Day będzie konferencja ”SOFEAST” poświęcona służbom specjalnym. To możliwość wymiany poglądów, uczestniczenia w prezentacji jednostek, poznania wyposażenia i sprzętu, a także doskonała okazja do spotkań i dyskusji na temat roli jednostek specjalnych w utrzymaniu bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego.

 

Szczegółowe informacje o konferencji: https://defence24day.pl/.