Porozumienie o współpracy dotyczącej lotnictwa cywilnego

Porozumienie o współpracy dotyczącej ochrony lotnictwa cywilnego

 

Podejmowanie inicjatyw w sferze naukowej i badawczo-rozwojowej w ochronie przeciwpożarowej w działalności związanej z ochroną lotnictwa cywilnego stanowi istotny element działań doradczych i eksperckich w zakresie kształtowania świadomości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska.

Mając na uwadze analizę potrzeb związanych z ochroną lotnictwa cywilnego, 22 listopada 2018 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” i „ACS” Sp. z o.o. zawarły Porozumienie o współpracy. Strony wyraziły potrzebę zapoczątkowania wspólnych działań polegających m.in. na inicjowaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami edukacyjnymi, naukowymi i samorządowymi oraz prowadzeniu wspólnych projektów dydaktycznych, badawczych i rozwojowych. W celu przygotowania oferty edukacyjnej odpowiadającej oczekiwaniom rynku pracy, dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej umożliwiono przeprowadzenie praktyk zawodowych, a pracownikom i współpracownikom Stron porozumienia odbycie staży.

Sygnatariuszami Porozumienia są Prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Pan Mariusz Szpikowski, Prezes Zarządu „ACS” Sp. z o.o. Pan Artur Sterkowicz i Wiceprezes Zarządu Pani Krystyna Krysztofiak oraz Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.