PRZEDSTAWICIELE SGSP NA KONFERENCJI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ POŻARNICZYCH (EFSCA)

PRZEDSTAWICIELE SGSP NA KONFERENCJI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA SZKÓŁ POŻARNICZYCH (EFSCA)

 

W dniach 22-25 maja 2023 r. w Ljublanie (Słowenia) przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP): Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg dr. inż. Adrian Bralewski oraz mgr Monika Wachnik wzięli udział w corocznej Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Pożarniczych (EFSCA). Tegoroczna konferencja dotyczyła zakresu szkoleń funkcjonariuszy straży pożarnej w ramach zapobiegania, przygotowania oraz reagowania na zdarzenia związane z użyciem materiałów niebezpiecznych.

EFSCA zrzesza obecnie ośrodki szkolenia strażaków i organizacje pożarnicze z europejskich państw. Stowarzyszenie ma na celu zapewnienie formalnych stosunków roboczych między przedstawicielami państw członkowskich.

W ramach trzech grup roboczych: podejmowane są tematy związane z innowacjami, badaniami oraz rozwojem; omawiane są również programy edukacyjne dla strażaków, aby skuteczniej sprostać potrzebom w zakresie szkoleń i rozwoju; prezentowane są nowe rozwiązania czy dobre praktyki.

W 2024 r. nasza Uczelnia będzie gospodarzem podobnego wydarzenia.

Udział SGSP w spotkaniach członków stowarzyszenia EFSCA stanowi wzmocnienie prestiżu oraz potencjału naukowo-dydaktycznego naszej Uczelni jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.