Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią publiczną prowadzącą badania w zakresieinżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej. SGSP to nie tylko miejsce kształcenia wysokospecjalistycznej kadry, ale także instytucja o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami i wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową. Dział zajmuje się szeroko pojętym wsparciem kadry naukowej Uczelni w jej działalności badawczej, a w szczególności w ubieganiu się o środki finansowe na naukę pochodzące ze źródeł budżetowych oraz pozabudżetowych.    Dział Badań i Komercjalizacji to zespół posiadający duże doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji przedsięwzięć, opierające się na najlepszych światowych standardach, wzorcowych praktykach podnoszących skuteczność podejmowanych przez pracowników działań, nie tylko projektowych. Pracownicy działu posiadają tę wiedzę i kompetencje, które umożliwiają przełożenie pomysłu w sukces.

 

 

Umiemy reagować na nagłe/nieprzewidziane sytuacje – to, co dla innych jest zaskoczeniem, dla nas jest codziennością.

 

 

Skontaktuj się z nami! 

Kierownik Działu
mł. bryg. mgr inż. Ewa Szostak
tel. 22 56 17 777, e-mail: eszostak@sgsp.edu.pl

fax. 22 56 17 608

 

Starszy Specjalista  
mgr Paula Jeżak-Gorczyca 
tel. 22 56 17 608, e-mail: pjezak@sgsp.edu.pl

Starszy Specjalista

mgr Monika Szmigielska

tel. 22 56 17 608, e-mail:  mszmigielska@sgsp.edu.pl

mł. asp. Mateusz Banaś

tel. 22 56 17 608, e-mail:  mbanas@sgsp.edu.pl

str. mgr Aneta Kuczyńska 
tel. 22 56 17 608, e-mail: akuczynska@sgsp.edu.pl