Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią publiczną prowadzącą badania
w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej. SGSP to nie tylko miejsce kształcenia wysokospecjalistycznej kadry, ale także instytucja o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami i wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową. Dział zajmuje się szeroko pojętym wsparciem kadry naukowej Uczelni w jej działalności badawczej, a w szczególności w ubieganiu się o środki finansowe na naukę pochodzące ze źródeł budżetowych oraz pozabudżetowych.    Dział Wsparcia Badań to zespół posiadający duże doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji przedsięwzięć, opierające się na najlepszych światowych standardach, wzorcowych praktykach podnoszących skuteczność podejmowanych przez pracowników działań, nie tylko projektowych. Pracownicy działu posiadają tę wiedzę i kompetencje, które umożliwiają przełożenie pomysłu w sukces.

 

 

Umiemy reagować na nagłe/nieprzewidziane sytuacje – to, co dla innych jest zaskoczeniem, dla nas jest codziennością.

 

 

Skontaktuj się z nami! 

Kierownik Działu
mgr Paula Jeżak-Gorczyca
tel. 22 56 17 777, e-mail: pjezak@sgsp.edu.pl
fax. 22 56 17 608

 

Starszy Specjalista
mgr Monika Szmigielska
tel. 22 56 17 608, e-mail:  mszmigielska@sgsp.edu.pl

 

Starszy Specjalista

mgr inż. Monika Komendarska

tel. 22 56 17 608, e-mail: mkomendarska@sgsp.edu.pl

 

Młodszy Specjalista
mł. kpt. inż. Mateusz Banaś
tel. 22 56 17 608, e-mail:  mbanas@sgsp.edu.pl

 

Referent Administracyjny
inż. Urszula Kajewska
tel. 22 56 17 771, e-mail: ukajewska@sgsp.edu.pl