Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią publiczną prowadzącą badania w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, w szczególności w obszarze ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej. SGSP to nie tylko miejsce kształcenia wysokospecjalistycznej kadry, ale także instytucja o ogromnym potencjale badawczym, z nowocześnie wyposażonymi laboratoriami i wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową. Pion Nauki zajmuje się szeroko pojętym wsparciem kadry naukowej Uczelni w jej działalności badawczej, a w szczególności w ubieganiu się o środki finansowe na naukę pochodzące ze źródeł budżetowych oraz pozabudżetowych.    Pion Nauki to zespół posiadający duże doświadczenie z zakresu przygotowania i realizacji przedsięwzięć, opierające się na najlepszych światowych standardach, wzorcowych praktykach podnoszących skuteczność podejmowanych przez pracowników działań, nie tylko projektowych. Nasi pracownicy posiadają tę wiedzę i kompetencje, które umożliwiają przełożenie pomysłu w sukces.

Umiemy reagować na nagłe/nieprzewidziane sytuacje – to, co dla innych jest zaskoczeniem, dla nas jest codziennością.

 

Skontaktuj się z nami! 

Komercyjne prace badawcze i działalność statutowa:

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

tel. 22/56-17-674

tel. 22/56-17-395

Projekty:

Dział Projektów

tel. 22/56-17-777

tel. 22/56-17-608

tel. 22/56-17-775