SZKOLENIE DOSKONALĄCE Z ZAKRESU KIEROWANIA DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI NA POZIOMIE TAKTYCZNYM

SZKOLENIE DOSKONALĄCE Z ZAKRESU KIEROWANIA DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI NA POZIOMIE TAKTYCZNYM

 

W dniach 23-24 maja 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyło się kolejne szkolenie z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym.

W szkoleniu udział wzięło łącznie 30 funkcjonariuszy z województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Szkolenie przeprowadzono z podziałem na 2 bloki: zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Podczas części teoretycznej omówiono zagadnienia organizacyjne występujące w ramach działań ratowniczych poziomu taktycznego. Zajęcia praktyczne zostały przeprowadzone w formie ćwiczeń aplikacyjnych, w oparciu o studium przypadku realnych zdarzeń ratowniczych.

Szkolenie zorganizowali i zrealizowali pracownicy oraz funkcjonariusze Katedry Działań Ratowniczych oraz Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu z SGSP.