Jednym z zadań Działu Projektów jest angażowanie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w nowe projekty badawcze, badawczo-rozwojowe i szkoleniowe poprzez składanie nowych aplikacji, koordynowanie projektów, procesu aplikowania w instytucji, budowanie wizerunku SGSP jako profesjonalnego, wiarygodnego partnera do współpracy oraz promocja SGSP za granicą poprzez projekty międzynarodowe.

Oferujemy:

  • pomoc w dopasowaniu pomysłu do konkretnego programu krajowego lub europejskiego;
  • pomoc w budowaniu konsorcjum projektowego (poszukiwaniu partnerów);
  • wsparcie w przygotowaniu wniosku;
  •  wsparcie w zarządzaniu projektem oraz komunikacji z partnerami.

Zachęcamy do kontaktu z nami i przedstawienia swoich pomysłów na projekt.

0
zrealizowanych projektów