SGSP JEDNOSTKĄ Z UPRAWNIENIAMI DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

SGSP JEDNOSTKĄ Z UPRAWNIENIAMI DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA I DOKTORA HABILITOWANEGO W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

 

 Z dumą informujemy, że Rada Doskonałości Naukowej nadała Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) wnioskowane uprawnienia do nadawania stopnia doktora i stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria bezpieczeństwa.

To kolejne osiągnięcie na płaszczyźnie naukowo-dydaktycznej w historii naszej Uczelni. Od 25 sierpnia 2022 r. SGSP jest jednostką posiadającą uprawnienia do nadawania zarówno stopnia doktora, jak i doktora habilitowanego w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora i/lub doktora habilitowanego w danej dyscyplinie posiadają te podmioty, które w tej dyscyplinie uzyskały kategorię naukową A+, A albo B+.

Przypomnijmy, że Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało Szkole Głównej Służby Pożarniczej najwyższe kategorie w ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 – A+ w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz A w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (szczegóły dostępne są na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=30970). 

***

SGSP jest nieustannie rozwijającą się, innowacyjną placówką naukowo-dydaktyczną, zapewniającą wysoki poziom kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Niewątpliwym atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra.

Wierzymy, że nasza Uczelnia utrzyma swoją wysoką pozycję naukową oraz, że zapisze dalsze wspaniałe karty rozwoju na wielu płaszczyznach.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z przydatnymi informacjami na temat możliwości uzyskania stopnia doktora i doktora habilitowanego:  https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=1144 oraz https://www.rdn.gov.pl/.

***

Jednym z przełomowych wydarzeń w historii SGSP było uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska (obecnie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) – stało się to w czerwcu 2016 r. Ponad rok później, w październiku 2017 r. przyznano uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.