Jednym z zadań Działu Badań i Komercjalizacji jest koordynowanie prowadzonych prac badawczych przez pracowników naukowo-dydaktycznych w SGSP, które finansowane są z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców.