SUKCES ZESPOŁU FIRE DRONES NA ZAWODACH 10. DRONIADY!

Sukces zespołu Fire Drones na zawodach Droniada Challenge!

 

1. i 2. oraz 4. i 6. miejsce zajęli studenci SGSP z zespołu „Fire Drones” w zawodach dronowych „Fly to the rescue” podczas 10. edycji Droniady – konkursu dla zespołów akademickich. W kategorii występów zespołowych tej konkurencji nasi „Fire Drones” nie mieli sobie równych!

 

W dniach 1-4 czerwca zespół „Fire Drones” pod opieką bryg. mgr. inż. Adama Krysiuka oraz dr Radosława Fellnera wzięli udział wzięli udział w X edycji Droniady – konkursu dla zespołów akademickich w Chorzowie. Przez dwa pierwsze dni studenci uczestniczyli w konferencji naukowej Droniada Tech by Politechnika Śląska „AI w dronach i robotyce”, podczas której jednym z prelegentów był Rektor-Komendant. Wzięliśmy też udział w pokazie nocnego nieba w Planetarium Śląskim. 

Trzeci dzień Droniady należał już do naszych studentów! To wtedy odbyła się konkurencja „Fly to Rescue”. Polegała ona na zidentyfikowaniu za pomocą drona 10 wylosowanych zdjęć umieszczonych na dnie wiader ustawionych pod różnym kątem, na różnej wysokości, a następnie ich poprawnym sfotografowaniu na podstawie otrzymanego rysopisu od sędziów. Nasi studenci okazali się niemal bezkonkurencyjni i zajęli wysokie miejsca: 1. miejsce – podchorąży Karol Nencka (I kompania) 2. miejsce – podchorąży Patryk Groth (I kompania) 4. miejsce – podchorąży Grzegorz Brzeziński (I kompania) 6. miejsce – Adam Banasiak (3. rok studiów licencjackich, członek Koła Naukowego „Liderzy Bezpieczeństwa”).

Za zajęcie 1. i 2. miejsca nasi studenci otrzymali nagrodę rzeczową ufundowaną przez CNBOP-PIB i gromkie oklaski. W kategorii występów zespołowych tej konkurencji nasi „Fire Drones” nie mieli sobie równych! Trzeba zaznaczyć, że dobre przygotowanie do zawodów to zasługa całego zespołu, w tym Roberta Kozłowskiego, pod którego okiem studenci doskonalili umiejętności i który zbudował tor przeszkód na terenie Uczelni.

Ostatniego dnia w niedzielę odbyła się Droniada Expo & Kids – targi i wystawa poszczególnych uczelni i firm biorących udział w Droniadzie. Nie zabrakło tam oczywiście stoiska naszej Uczelni. Studenci oraz pracownicy SGSP promowali ofertę badawczą oraz dydaktyczną i zachęcali do studiowania kierunków cywilnych. Prezentowali także drony będące na wyposażeniu naszej Szkoły i omawiali wykorzystanie bezzałogowych systemów powietrznych w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Stoisko cieszyło się niesłabnącą popularnością wśród odwiedzających.

Gratulujemy naszym studentom uzyskanych wyników i życzymy dalszych sukcesów!

Świetne wyniki zespołu „Fire Drones” to sukces na miarę przyszłej Akademii Pożarniczej, idealne wpisujące się w strategię wszechstronnego rozwoju studentów i zastosowania innowacyjnych technologii.