Udział SGSP w Międzynarodowej Wystawie i Konferencji INSEC 2018

Udział SGSP w Międzynarodowej Wystawie i Konferencji INSEC 2018

 

Najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa granic są tematem przewodnim międzynarodowej wystawy i konferencji INSEC, której tegoroczna II edycja odbyła się w dniach 15-16 listopada w Warszawie. Szkoła Główna Służby Pożarniczej została Patronem Naukowym tego wydarzenia. W Konferencji obejmującej kwestie celów, priorytetów oraz osiągnięć procesu modernizacji służb mundurowych na tle doświadczeń z Polski i zagranicy, a także stworzenia możliwości pokazania zaawansowanych technologii przeznaczonych do wykorzystania w systemie bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego w warunkach pełnej transparentności uczestniczył Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.

Podczas Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego INSEC 2018 wśród grona specjalistów omawiano takie kwestie jak:

  • międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej,
  • współczesne i przyszłe wyzwania w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej,
  • nowoczesne technologie i ich implementacja w ramach modernizacji służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • ochrona ludności i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wyzwania w zakresie przewidywania i reagowania na sytuacje kryzysowe w XXI wieku,
  • ochrona granic i bezpieczeństwo ludności w kontekście zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i ekologicznych,
  • bezpieczeństwo transportu lądowego i infrastruktury transportowej.

Formuła wystawowa pozwoliła na zaprezentowanie i przybliżenie zastosowania najnowocześniejszych urządzeń używanych przez służby mundurowe. Wśród szerokiej gamy sprzętu w zakresie techniki i zaopatrzenia dedykowanych formacjom realizującym komplementarne zadania na rzecz bezpieczeństwa, Uczelnia zaprezentowała Mobilny Turbinowy System Ratowniczo-Gaśniczy, który może znaleźć zastosowanie przy usuwaniu skutków awarii chemicznych, pożarów lasów i obiektów przemysłowych. Zadaniem systemu jest zabezpieczanie infrastruktury strategicznej państwa polskiego oraz dekontaminacja masowa. W programie „Panorama” Organizator Targów Warszawskich S.A. Pan Marek Witecki nakreśla zasady działania zamontowanego w tym pojeździe pożarniczym silnika odrzutowego.

Materiał z nagraniem znajduje się pod adresem: https://panorama.tvp.pl/39985526/insec-2018