ĆWICZENIA POLIGONOWE PODCHORĄŻYCH Z KOMPANII SZKOLNEJ III

ĆWICZENIA POLIGONOWE PODCHORĄŻYCH Z KOMPANII SZKOLNEJ III

 

Studenci stacjonarnych studiów pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej z kompanii szkolnej III (SP-PK20) w dniach 29 maja-7 czerwca 2023 r. uczestniczą w cyklicznych ćwiczeniach terenowych w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) w Nowym Dworze Mazowieckim.

Ćwiczenia zostały zorganizowane i są prowadzone przez nauczycieli akademickich Katedry Działań Ratowniczych z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności, przy wsparciu funkcjonariuszy z pionu operacyjnego SGSP – Działu Doskonalenia Zawodowego i Poligonu oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP.

W trakcie poligonu studenci-podchorążowie realizują ćwiczenia praktyczne w 4 blokach tematycznych:

  • działania gaśnicze,
  • ratownictwo techniczne,
  • ratownictwo chemiczne,
  • kierowanie działaniem ratowniczym z wykorzystaniem sztabu.

Pobyt na poligonie jest cennym doświadczeniem, które pozwala połączyć teorię z praktyką działań operacyjnych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na różnych szczeblach kierowania: interwencyjnym, taktycznym i strategicznym.

Dzięki prowadzonym ćwiczeniom nasi studenci w sposób praktyczny mogą doskonalić dotychczasowe umiejętności. Rozwój kompetencji wśród studentów-podchorążych jest niezwykle istotny również w perspektywie pełnienia służby stałej.