Informacje dla kandydatów

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 – Uwaga! W przypadku studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, warunki rekrutacji muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.


 

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Studia II stopnia

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC)
na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne   

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP)
na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

Deklaracja uiszczania czesnego pdf

Klauzula Informacyjna dotycząca procesu rekrutacji na WIBC pdf

Klauzula Informacyjna dotycząca procesu rekrutacji na WIBP pdf

 

Studia podyplomowe