u1-1


Klauzula Informacyjna dotycząca procesu rekrutacji
pdf

 

Informacje dla kandydatów

 

Dokumenty kandydatów należy składać w Kancelarii Ogólnej SGSP, obiekt 02, bud. B, pokój 117 (wejście od ul. Siemiradzkiego) albo wysłać drogą pocztową na adres Uczelni.

 
Decyzja 34/19 w sprawie rozpoczęcia i zakończenia terminów poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego na studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w roku akademickim 2019/2020.

 

UWAGA!
Termin dostarczenia lub złożenia dokumentów, w Decyzji Rektora-Komendanta SGSP nr 34/19 z dnia 12 kwietnia 2019 r., oznacza nieprzekraczalny termin wpłynięcia dokumentów do Kancelarii SGSP we wskazanym w Decyzji dniu, do godziny 15.30.

Punkt Informacyjny nr 1 – poniedziałek – piątek godz. 8.00-15.00
   studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej
   studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej

ul. Słowackiego 52/54, obiekt 01, pok. 216a, I piętro
tel.: 22 56 17 992, e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

 

Punkt Informacyjny nr 2 – poniedziałek – piątek godz. 8.00-15.00

   studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
   studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa (oprócz studiów niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej)
obiekt 02, pok. 317b (wejście od ul. Siemiradzkiego 2)
tel.: 22 56 17 611, e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

 

Dyżury Członków Komisji Rekrutacyjnej: 03.04. – 19.07. w godz. 10.00-11.00 w Punkcie Informacyjnym.

Kontakt z członkami Komisji Rekrutacyjnej odbywa się poprzez Punkty Informacyjne.

Studia I stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Studia II stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  • Deklaracja uiszczania czesnego pdf

 

Studia podyplomowe