u1-1

 

Informacje dla kandydatów

Rekrutacja na rok akademicki 2019/20 – Uwaga! W przypadku studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, warunki rekrutacji muszą jeszcze zostać zatwierdzone przez ministra właściwego ds. wewnętrznych.

UCHWAŁA Nr 18/05/2015 SENATU SGSP z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacji, zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się oraz sposobu powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty kształcenia się.

 

Studia I stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

  • stacjonarne dla osób cywilnych                                     warunki rekrutacji   podanie
  • stacjonarne dla strażaków w służbie kandydackiej      warunki rekrutacji    podanie
  • niestacjonarne dla osób cywilnych                                warunki rekrutacji    podanie
  • niestacjonarne dla strażaków w służbie stałej              warunki rekrutacji    podanie

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Studia II stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  •  

Studia podyplomowe