UWAGA, DRUGI NABÓR  ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

 

 

W zakładceW zakładce „Wyniki rekrutacji – drugi nabór” opublikowane zostały wyniki dodatkowego naboru.

 

Gratulujemy wszystkim, którzy zostali zakwalifikowani na wybrane studia.

 

Wszystkim dziękujemy za zainteresowanie studiami w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.


 

DRUGI NABÓR – wyniki (data publikacji 02.10.2020)
W zakładce „Wyniki rekrutacji – drugi nabór” opublikowane zostały wyniki dodatkowego naboru.
Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie studiami w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 
.
DRUGI NABÓR – wyniki (data publikacji 28.09.2020)

W zakładce „Wyniki rekrutacji” opublikowana została Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia dla strażaków w służbie stałej na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021 drugi nabór.

Limit przyjęć na ww studia został wypełniony – nie przewidujemy dodatkowego naboru na ww. studia.

 

UWAGA:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora-Komendanta Nr 59/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. (załącznik nr 1, Rozdział II, pkt 14.) zobowiązuje się kandydatów zakwalifikowanych na studia do złożenia, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji, pisemnego oświadczenia o zamiarze podjęcia studiów w SGSP.  Niedostarczenie oświadczenia traktowane będzie jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy zakwalifikowanych na studia.

 

 

 

DRUGI NABÓR (data publikacji 14.09.2020)

W ramach drugiego naboru przyjmujemy wnioski na wszystkie rodzaje studiów z wyjątkiem studiów pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej. 

Szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się w zakładce Warunki rekrutacji 2020/2021.

Dokumenty należy dostarczać korespondencyjnie na adres Uczelni lub dostarczyć bezpośrednio do kancelarii ogólnej SGSP. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną zachęcamy do przesyłania dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. 

 

Jeżeli mamy już Twoje dokumenty (brałaś/brałeś udział w pierwszym naborze ale ze względu na braki w przesłanych dokumentach nie zostałaś/zostałeś zakwalifikowany) – to dokonaj opłaty rekrutacyjnej i prześlij do nas potwierdzenie jej uiszczenia,  brakujące dokumenty oraz oświadczenie, że chcesz wziąć udział w drugim naborze. 

 

Jeśli masz wątpliwości zapytaj – adres mailowy oraz telefon znajdziesz w zakładce „kontakt”.

Przydatne linki i dokumenty dla kandydatów:

 

 1. Podania na wszystkie rodzaje studiów-do wygenerowania
 2. Poradnik dla kandydatów na studia w służbie kandydackiej dotyczący pomiarów
 3. Klauzula Informacyjna dotycząca procesu rekrutacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych

Informacje odnośnie studiów podyplomowych pod numerami: 22 56 17 647, 22 56 17 523

WYNIKI REKRUTACJI

 

Kierunek inżynieria bezpieczeństwa

studia stacjonarne

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na Stacjonarne Studia Pierwszego Stopnia na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na Stacjonarne Studia Pierwszego Stopnia na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

WYNIKI REKRUTACJI PIERWSZEGO NABORU NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na Stacjonarne Studia Pierwszego Stopnia na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na Stacjonarne Studia Pierwszego Stopnia na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

WYNIKI WSTĘPNE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DLA STRAŻAKÓW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ na kierunku inżynierii bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia dla strażaków w służbie stałej na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021 drugi nabór

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia dla strażaków w służbie stalej na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021 drugi nabór

 

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

 

ERRATA DO WYNIKÓW REKRUTACJI NA NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA na kierunku inżynieria bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

 

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych na Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia na Kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne
studia stacjonarne
 
 
 

WYNIKI REKRUTACJI PIERWSZEGO NABORU NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (dla osób cywilnych) na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

studia niestacjonarne

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia na Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na Niestacjonarne Studia Pierwszego Stopnia na Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

WYNIKI REKRUTACJI PIERWSZEGO NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Lista rankingowa osób wstępnie zakwalifikowanych na Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia na Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

Lista rankingowa osób objętych postępowaniem rekrutacyjnym na Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia na Kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na rok akademicki 2020/2021

 

WYNIKI REKRUTACJI PIERWSZEGO NABORU NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (dla osób cywilnych) na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Studia I stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 • stacjonarne (SP-CBW 8)                                                             
 • niestacjonarne  (NP-CBW 8)                                                          

 

Studia II stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 • stacjonarne (SD-P 15)                                                                         
 • niestacjonarne  (ND-P 37)                                                                        

 

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 • stacjonarne (SD-BW 6)                                                                        
 • niestacjonarne (ND-BW 6)                                                                      

 

Deklaracja uiszczania czesnego pdf

Podstawy prawne:

 


 

 

Komentarz: Powyższa decyzja wynika z aktualnych warunków rekrutacji, jednocześnie informujemy, że Uczelnia będzie na bieżąco reagować w związku ze stanem epidemia koronawirusa COVID-19.

 

 

 

 

 

 

Studia I stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Studia II stopnia

na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

 

na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

 • stacjonarne (SD-BW 7)                                                                        
 • niestacjonarne (ND-BW 7)                                                                     

 

 

Opłaty:

Opłata kwalifikacyjna dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia wynosi:

  • 100 zł – dla kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej
  • 85 zł – dla kandydatów na pozostałe studia

 

W przypadku gdy kandydat ubiega się o przyjęcie na więcej niż jeden rodzaj studiów, wnosi odrębnie opłatę za postępowanie rekrutacyjne na każdym z nich.

UWAGA: Opłaty należy dokonać np. w banku, na poczcie, przelewem elektronicznym – Punkt Rekrutacyjny nie przyjmuje opłat.

 

Dla wpłat za postępowanie kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje studiów prowadzone na
KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Bank BGŻ BNP Paribas
78 1600 1374 1845 2512 5000 0031

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa 

tytuł opłaty:
Imię i nazwisko kandydata, symbol studiów, opłata kwalifikacyjna

przykład:
Jan Kowalski,

Odpowiedni rodzaj studiów:

SP-CBW8 (studia stacjonarne I stopnia)

NP-CBW8 (studia niestacjonarne I stopnia)

SD-BW6 (studia stacjonarne II stopnia)

ND-BW6 (studia niestacjonarne II stopnia),  

opłata kwalifikacyjna 

Dla wpłat za postępowanie kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje studiów prowadzone na
 KIERUNKU INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Bank BGŻ BNP Paribas
08 1600 1374 1845 2512 5000 0030

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

tytuł opłaty:
Imię i nazwisko kandydata, symbol studiów, opłata kwalifikacyjna

przykład:
Jan Kowalski,

Odpowiedni rodzaj studiów:

SP-PK 20 (studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej)

SP-PC20 (studia stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych)

SD-P15 (studia stacjonarne II stopnia)

ND-P37 (studia niestacjonarne II stopnia)

NP-PC23 (studia niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych)

NP-PS48 (studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej),

opłata kwalifikacyjna

 

 

 

Informacje dot. rekrutacji

tel. 693 001 298

mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

 

Informacje dot. badań lekarskich (dot. studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej)

tel. 22 56 17 771

mail: ukajewska@sgsp.edu.pl