WIZYTA PANA PROFESORA CELESTINO ALMEIDA W RAMACH PROGRAMU WYMIANY AKADEMICKIEJ ERASMUS+

Wizyta Pana profesora Celestino Almeida w ramach programu wymiany akademickiej Erasmus+

 

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) gościliśmy Pana profesora Celestino Almeida z Instituto Politecnico de Castelo Branco z Portugalii. Wizytę zorganizowano w ramach programu wymiany akademickiej Erasmus+. 

Podczas pobytu Pan profesor miał możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem naszej Uczelni, a także zwiedzenia: Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej SGSP, Pracowni Projektowania Bezpieczeństwa, Pracowni Psychologii oraz Studia Nagrań. Pan profesor skorzystał także z możliwości obejrzenia symulatora-domku, który zrobił na nim ogromne wrażenie, dzięki fachowej prezentacji Pana mgr. inż. Marcina Wiechetka. Nasz gość spotkał się również z Panem dr. hab. inż. Jerzym Gałajem, prof. uczelni.  

Podczas zwiedzania Pan profesor dołączył do grupy wizytującej SGSP w ramach programu NEEDS, także finansowanego ze środków programu Erasmus+, pod kierownictwem mł. kpt. dr hab. (UFU) Oksany Telak.   

W ramach prowadzenia wykładów, które stanowią integralną część porozumienia o nauczaniu w programie Erasmus+ (STA), profesor Almeida przeprowadził zajęcia ze studentami w ramach ćwiczeń z Zarządzania Kryzysowego prowadzonych przez kpt. dr. inż. Rafała Wróbla.  

Panu profesorowi zależało na przedstawieniu wyzwań, przed jakimi stoją portugalskie służby ratownicze, zwłaszcza podczas pożarów lasów oraz na zaprezentowaniu specyfiki pracy straży pożarnej, której funkcjonowanie jest zasadniczo odmienne od polskiego systemu.  

Wizyta przebiegła w przyjacielskiej atmosferze. Oparta była na współpracy, wymianie doświadczeń i dyskusji, zarówno o różnicach, jak i podobieństwach pomiędzy naszymi Uczelniami. Za przygotowanie spotkania po stronie SGSP odpowiadali: Koordynator Wydziałowy mł. bryg. dr inż. Szymon Ptak oraz Koordynator Uczelniany ds. programu Erasmus+ Pani mgr Izabela Modzelewska. Liczymy, że profesor Almeida odwiedzi nas ponownie.  

Przypominamy, że Instituto Politecnico de Castelo Branco jest jedną z uczelni partnerskich SGSP. Warto rozważyć tę lokalizację przy wyborze miejsca na wymianę akademicką: https://gri.ipcb.pt/.