Uroczyste obchody Dnia Podchorążego

Uroczyste obchody Dnia Podchorążego

 

Wszędzie gasła nadzieja i tępiała siła.
Tylko w młodzieży jeszcze ducha nie zgasili.
Oni młodego orła w piersiach wykarmili.
A Szkoła Podchorążych latać go uczyła.

D. Magnuszewski, Dzień 29 listopada

 

Nawiązując do tradycji obchodów Dnia Podchorążego, 29 listopada 2018 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyły się uroczystości podkreślające symbolikę wydarzeń historycznych w jubileuszowym roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O godzinie 13:00 rozpoczął się uroczysty apel z okazji Dnia Podchorążego oraz 37. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, upamiętniający wybuch Powstania Listopadowego. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego, przybyłych uczestników przywitał Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. Wśród gości znaleźli się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Pan gen. brygadier Leszek Suski, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (WSPol) Pan insp. dr Marek Fałdowski, Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego WSPol w Szczytnie Pan nadkom. dr inż. Jarosław Kamiński, Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan bryg. mgr inż. Artur Gonera, Kapelan Mazowieckich Strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski oraz przedstawiciele pozostałych instytucji. Podczas uroczystości wręczono medale za długoletnią służbę, nagrody dla funkcjonariuszy, pracowników i studentów, odznaki „Wzorowy Podchorąży” oraz okolicznościowe dyplomy. Przyznanie stypendiów przez Ministra SWiA za wybitne osiągnięcia studentom SGSP oraz WSPolu stało się wspólnym świętem formacji mundurowych. Z okazji uroczystości Dnia Podchorążego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński przekazał okolicznościowy list, który został odczytany przez Prorektora-Zastępcę Komendanta ds. operacyjnych Pana st. bryg. dr. hab. inż. Jarosława Zarzyckiego. Po części oficjalnej nastąpiło symboliczne przejęcie władzy w Uczelni przez podchorążych oraz przygotowana przez nich część artystyczna, podczas której ogłoszono wyniki plebiscytu na najsympatyczniejsze osoby prowadzące wykłady i ćwiczenia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego.

Następnie przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej na czele z Panem Rektorem-Komendantem SGSP uczestniczyli w uroczystości, która odbyła się  na dziedzińcu Belwederu z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy. „Legenda zrywu niepodległościowego, zrywu wolnościowego, niezłomnego dążenia Polaków do odzyskania wolnej, suwerennej i niepodległej ojczyzny” – tak Powstanie Listopadowe i Święto Podchorążego określił Prezydent. Tego wieczoru wśród grona wyróżnionych znalazł się strażak w służbie kandydackiej st. ogn. pchor. inż. Michał Zugaj.

 

Rys historyczny dotyczący Powstania Listopadowego i strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej

W roku 1828 w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty zawiązało się sprzysiężenie pod dowództwem podporucznika Piotra Wysockiego przeciwko wodzowi naczelnemu wojsk Królestwa Polskiego i dowódcy sił rosyjskich stacjonujących w zachodnich guberniach Rosji, wielkiemu księciu Konstantemu, który był bratem cesarza Rosji i króla Polski Mikołaja I. Był on powszechnie znienawidzony za stworzenie systemu tajnej policji i donosicielstwa, a także za publiczne poniżanie polskich oficerów. Powstanie wybuchło 29 listopada 1830 r., gdy podporucznik Piotr Wysocki wszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach, przerwał zajęcia z taktyki – wygłosił mowę: „Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech będą Termopilami dla wrogów”, wyprowadzając podchorążych na miejsce zbiórki – pod pomnik króla Jana III Sobieskiego. Dla upamiętnienia tego czynu, 29 listopada obchodzony jest jako Dzień Podchorążego.

Rocznica Powstania Listopadowego przypadała w czasie dni strajkowych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej (WOSP). Przyczyną proklamowania strajku podchorążych w nocy z 24 na 25 listopada 1981 r. była informacja, że WOSP będzie podlegała ustawie o szkolnictwie wojskowym, a nie jak do tej pory ustawie o ustawy o szkolnictwie wyższym. Pacyfikację strajku poprzedziła decyzja Rady Ministrów o rozwiązaniu WOSP w Warszawie. Przewodnikiem duchowym strajkujących był duszpasterz akademicki środowiska medycznego bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Po upływie tygodnia strajk został stłumiony, a studentów i pracowników usunięto ze Szkoły. Zajęcia wznowiono na początku lutego 1982 roku już pod innym szyldem na nowych warunkach. Odtąd Uczelnia nosi nazwę Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed lat oraz wsparcia ich przez ks. Jerzego Popiełuszkę, Aula A1 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej otrzymała imię bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

 

Zdjęcia:

Uroczystość w Belwederze – Jakub Szymczuk / KPRP
Uroczystość w SGSP – Joanna Bąk