WIZYTA CZŁONKÓW KONSORCJUM W RAMACH PROJEKTU NEEDS

WIZYTA CZŁONKÓW KONSORCJUM W RAMACH PROJEKTU NEEDS

 

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się spotkanie członków konsorcjum w ramach projektu NEEDS (The Needs-based education and studies in societal security). W spotkaniu udział wzieli przedstawiciele: Laurea University of Applied Sciences (Finlandia), Hamburg Fire and Rescue Service (Niemcy), Council of the Baltic Sea States (Szwecja), UiT The Artic University of Norway, Swedish Defence University, Union of the Baltic Cities, Safe Cities Commission (Łotwa), Riga Technical University (Łotwa).

Ze strony SGSP udział wzięli: nadbryg. w st. sp. prof. dr hab. Jerzy Wolanin, prof. em., mł. kpt. dr hab. (UFU) Oksana Telak (kierownik zespołu projektowego NEEDS w SGSP), bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak i mł. bryg. dr Barbara Szykuła- Piec.

W ramach spotkania omówiono postęp w realizacji zadań projektowych, w tym w przygotowaniu słownika nt. bezpieczeństwa społecznego, materiałów do kursu online i ich testów, warsztatów dla nauczycieli i studentów.

Określono plany końcowe przedsięwzięć i procedury złożenia raportu końcowego. Goście zagraniczni spotkali się z Rektorem-Komendantem nadbryg. dr inż. Mariuszem Feltynowskim, prof. SGSP i Dziekanem WIBOL mł. bryg. dr inż. Adrianem Bralewskim oraz zwiedzili niektóre pracownie SGSP, w tym Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą.