UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW I I II STOPNIA STUDENTOM CYWILNYM SGSP

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW I I II STOPNIA STUDENTOM CYWILNYM SGSP

 12 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów I i II stopnia studentom cywilnym. Do grona absolwentów naszej Alma Mater dołączyły osoby, które studiowały na kierunku inżynieria bezpieczeństwa.

Jednym z punktów uroczystości było wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce dla wyróżniających się absolwentów, a także wręczenie wyróżnień za bardzo dobrą pracę dyplomową. Uroczystego wręczenia dokonał Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski. W uroczystości udział wzięli także pracownicy i kadra Uczelni.

Lata spędzone w murach SGSP pokazały, że zdobywanie szczytów wiąże się z ciężką pracą. Pomimo trudów nauki wiemy, że im wyżej, tym są piękniejsze widoki! Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!