DZIENNIK USTAW – USTAWA O ZMIANIE NAZWY

Szanowni Państwo!
Wczoraj,  12 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1088 opublikowano ustawę dot. zmiany nazwy naszej Uczelni
Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw  dostępna jest pod poniższym linkiem:
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1088