WIZYTA PRZEDSTAWICIELA DG ECHO

WIZYTA PRZEDSTAWICIELA DG ECHO

 

14 czerwca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) gościliśmy Pana Artura Malantowicza – przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO). 

Podczas wizyty nasz gość miał możliwość zapoznania się ze strukturą oraz funkcjonowaniem SGSP, w tym z ofertą naukowo-badawczą, potencjałem w badaniach naukowych oraz w projektach międzynarodowych. Poruszono także kwestie przeszkolenia na poligonie oraz nowości w ofercie dydaktycznej naszej Uczelni. 

Ze strony SGSP w spotkaniu udział wzięli: Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa st. bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski oraz Koordynator Współpracy Międzynarodowej Pani mgr Monika Wachnik.

Zacieśnianie współpracy w obszarze ochrony ludności jest jednym z kluczowych elementów w strategii rozwoju naszej Uczelni pod kątem międzynarodowym.