REGIONALNE CENTRA SZKOLENIA RATOWNICZEGO-WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA OSP ORAZ ZAWODOWYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH NA UKRAINIE, CZĘŚĆ II (MODUŁ 2)

REGIONALNE CENTRA SZKOLENIA RATOWNICZEGO-WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA OSP ORAZ ZAWODOWYCH SŁUŻB RATOWNICZYCH NA UKRAINIE, CZĘŚĆ II (MODUŁ 2) 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) realizuje w ramach programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych projekt pt. „Regionalne Centra Szkolenia Ratowniczego-wsparcie systemu kształcenia OSP oraz zawodowych służb ratowniczych na Ukrainie, część II (moduł 2)”. 

13 czerwca 2023 r. odbyła się polsko-ukraińska wideokonferencja dotycząca realizowanego projektu. Spotkanie koordynujące odbyło się z udziałem przedstawicieli Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Czerkaskiego Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego im. Bohaterów Czarnobyla, Wyższej Szkoły Zawodowej Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia w Winnicy oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.  

Na spotkaniu omówiono główne założenia projektu na rok 2023 w tym rozbudowę istniejącej bazy szkoleniowej w Czerkasach poprzez zakup i dostawę wielomodułowego trenażera kontenerowego do prowadzenia procesu kształcenia kadr pożarniczych.