HISTORYCZNE WYDARZENIE! OD 1 SIERPNIA 2023 R. ZMIANA NAZWY UCZELNI NA AKADEMIA POŻARNICZA

HISTORYCZNE WYDARZENIE!
OD 1 SIERPNIA 2023 R. ZMIANA NAZWY UCZELNI NA AKADEMIA POŻARNICZA

 

Szanowni Państwo!

W sierpniu 2023 r. nastąpi przełomowe wydarzenie w wieloletniej historii naszej Uczelni.

12 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1088 opublikowano ustawę dot. zmiany nazwy naszej Uczelni – Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw. 

Zgodnie z założeniami ustawy, od 1 sierpnia 2023 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) będzie nosić nazwę Akademia Pożarnicza (APoż).

Nowa nazwa naszej Uczelni uwzględnia i podkreśla jej rozwój dydaktyczny i naukowy.

Szczególne podziękowania kierujemy do całej społeczności akademickiej SGSP za pełną poświęcenia profesjonalną służbę oraz pracę.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym nasza Uczelnia może nieustannie się rozwijać! 

 

***

Link do ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1088.

Link do aktualności z Uroczystości podpisania ustawy dotyczącej zmiany nazwy Uczelni: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=39467.