STRAŻACY W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ OTRZYMAJĄ ZNACZNY WZROST ŚWIADCZEŃ – JEST NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA!

STRAŻACY W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ OTRZYMAJĄ ZNACZNY WZROST ŚWIADCZEŃ – JEST NOWELIZACJA ROZPORZĄDZENIA!

 

Z satysfakcją informujemy, że w poniedziałek 19 czerwca 2023 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1134, opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej (treść dokumentu dostępna pod tekstem).

Niniejszym aktem prawnym udało się dokonać nowelizacji rozporządzenia z 1997 r., w wyniku czego po 26 latach w znaczący sposób zwiększy się wysokość świadczeń pieniężnych wypłacanych strażakom Państwowej Straży Pożarnej, pełniącym służbę kandydacką w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Centralnej Szkole PSP w Częstochowie oraz Szkołach Aspirantów PSP w Poznaniu i Krakowie.

Zgodnie z wprowadzanymi regulacjami najniższe miesięczne świadczenie pieniężne wyniesie ponad 2 tys. zł, a kwota średniego maksymalnego świadczenia z uwzględnieniem nagród jakie może otrzymać strażak może przekroczyć 4 tys. zł. W przedmiotowych regulacjach uwzględnione zostały również mechanizmy pozwalające na obniżenie świadczeń np. w stosunku do strażaków, którzy nie przestrzegają dyscypliny służbowej, jak również rozwiązania finansowe, dzięki którym strażacy w służbie kandydackiej będą jeszcze bardziej motywowani do bardziej intensywnej pracy, poprzez wprowadzenie nagród za osiąganie odpowiednich wyników w nauce oraz pełnienie dodatkowych funkcji na rzecz służby.

Warto podkreślić, że strażacy w służbie kandydackiej nie tylko studiują/uczą się, ale również realizują szereg zadań operacyjnych, zapewniając bezpieczeństwo społeczeństwu.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej

Źródło: KG PSP