I EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PN. „OCHRONA LUDNOŚCI, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE” ZA NAMI!

I EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PN. „OCHRONA LUDNOŚCI, OBRONA CYWILNA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE” ZA NAMI!

 

W dniach 17-20 czerwca 2023 r. zakończyła się I edycja studiów podyplomowych pn. „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe”.

Głównym celem studiów jest przygotowanie specjalistów do wykonywania zadań związanych z ochroną ludności, obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym w sektorze publicznym. Absolwenci zyskują kompetencje wynikające z połączenia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy niezbędnej do przygotowania się na potencjalne kryzysy i zarządzania nimi.  

Podczas ostatniego zjazdu słuchacze mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas treningu decyzyjnego, który został przygotowany przez kadrę Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Tematem przewodnim było zagrożenie powodziowe. Uczestnicy mieli za zadanie opanowanie kryzysu i niedopuszczenie do jego eskalacji.

Kluczowymi elementami treningu decyzyjnego było:

  • zarządzanie siłami i środkami,
  • analiza ryzyka, 
  • analiza sytuacji zagrożenia pod kątem określenia uwarunkowań efektu kaskadowego rozwoju zagrożeń w ochronie IK,
  • analiza sytuacji zagrożenia pod kątem określenia uwarunkowań ewakuacji ludności, zwierząt i mienia, 
  • planistyczne ujęcie założeń ochrony IK, uwzględniając efekt kaskadowy rozwoju zagrożeń,
  • doskonalenie komunikacji kryzysowej i komunikacji ryzyka,
  • współpraca z mediami w sytuacjach kryzysowych.  

Mamy nadzieję, że wiedza i kompetencje zdobyte podczas I edycji studiów podyplomowych pn. „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe” będą dla naszych absolwentów źródłem rozwoju zawodowego i cennym doświadczeniem!

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z treningu decyzyjnego, którą przygotował student SGSP, a zarazem uczestnik treningu decyzyjnego – Pan Paweł Florek: https://www.facebook.com/reel/289899136797210?fs=e&s=7MtrtK.

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych pn. „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe” dostępne są na stronie: https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/?page_id=5461.