ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWO WYDANYM „SŁOWNIKIEM RATOWNICTWA”

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NOWO WYDANYM „SŁOWNIKIEM RATOWNICTWA”

 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych sprawami bezpieczeństwa do zapoznania się z nowo wydanym „Słownikiem ratownictwa” wydanym nakładem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP).

Niech o wartości Słownika świadczą słowa z recenzji Pani dr hab. Aleksandry Skrabacz:

„Słownik ratownictwa to oryginalne dzieło z zakresu nauk o bezpieczeństwie i pokrewnych, który po raz pierwszy w dorobku nauki podejmuje tematykę szeroko rozumianego i praktykowanego ratownictwa. Definicje zawarte w słowniku odnoszą się do treści teoretycznych i praktycznych. Znakomita grupa autorów pod kierownictwem zespołu koordynacyjnego dokonała przeglądu, opisu i systematyzacji pojęć, które dotąd nie były definiowane lub funkcjonowały w literaturze rozproszone bądź niekompletne. Stąd też słownik ma olbrzymią wartość naukową i praktyczną, a jego wykorzystanie będzie wszechstronne”.

Koordynatorami komitetu redakcyjnego są: Pan dr hab. Robert Borkowski, prof. KAAFM, Pan prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki i nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni. Opracowaniem niemal 2500 haseł zajmowało się ponad 30 osób.

Słownik dostępny jest w sprzedaży w Wydawnictwie SGSP. Szczegóły na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=3279.  

Zachęcamy jednocześnie do zapoznania się ze wszystkimi publikacjami wydanymi w Uczelni oraz do składania zamówień.