WARSZTATY “Setting Ukrainian CBRN requirements” – WSPÓŁPRACA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ Z HARVARD HUMANITARIAN INITIATIVE (HHI) I CBRN WORLD MAGAZINE

WARSZTATY “Setting Ukrainian CBRN requirements” – WSPÓŁPRACA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ Z HARVARD HUMANITARIAN INITIATIVE (HHI) I CBRN WORLD MAGAZINE

 

W dniu 28 czerwca 2023 r. na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej miały miejsce warsztaty przedkonferencyjne, których główna tematyka dotyczyła ustalenia ukraińskich potrzeb w zakresie CBRNe. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Harvard Humanitarian Initiative we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej oraz CBRN World Magazine.

W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele największych światowych organizacji w tym rescEU CBRN – Komisja Europejska, WHO, ICRC, JCBRN Defence, OSCE, OPCW, EU SOCOM, Armii Stanów Zjednoczonych i Kanady, Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Ze strony SGSP wydarzenie otworzył Prorektor ds. Kształcenia i Studentów, st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz.

W panelach brali udział międzynarodowi eksperci zajmujący się tematyką CBRNE, którzy omawiali globalne trendy w przygotowaniach do działań CBRNE z uwzględnieniem aktualnych zagrożeń.

Podczas wydarzenia zaproszeni paneliści m.in. z Harvard Humanitarian Initiative, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Biura Ochrony Ludności Komendy Głównej PSP dzielili się swoimi doświadczeniami pomocowymi na rzecz Ukrainy. Celem warsztatów było pokazanie stronie ukraińskiej możliwości poprawy zdolności w zakresie CBRNE, omówione zostały także strategie udzielania pomocy międzynarodowej oraz możliwości utworzenia nowych inicjatyw mających na celu wsparcie dla władz cywilnych w Ukrainie.

Wydarzenie zostało współfinansowane w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz organizatorów High Intensity CBRN Poland, a także Harvard Humanitarian Initiative.

Jesteśmy dumni, że tak ważne wydarzenie miało miejsce w murach naszej Uczelni.

Warsztaty były wstępem do organizowanej w dniach 29-30 czerwca 2023 r. konferencji High Intensity CBRN Europe 2023.