WIZYTA PROJEKTOWA W GRUZJI

WIZYTA PROJEKTOWA W GRUZJI

 

Między 19 a 28 czerwca br. zespół ekspertów z Biura Planowania Operacyjnego oraz Biura Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), współpracujący ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, realizował działania planistyczne i wdrożeniowe w stolicy Gruzji, Tbilisi.

Działania te stanowią element trzyletniego programu pod nazwą „Analiza oraz plan rozwoju sieci jednostek ratowniczych w ramach zarządzania kryzysowego Gruzji”, który uruchomiono w 2021 roku. Program jest finansowany ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Celem tegorocznej wizyty było przekazanie sprzętu IT i przeprowadzenie dedykowanego szkolenia na potrzeby stanowiska kierowania straży pożarnej w Tbilisi. Zorganizowano również praktyczne ćwiczenia dla strażaków z zakresu ratownictwa technicznego i wysokościowego, wykorzystując sprzęt ratowniczy przekazany w maju 2023 roku. 

Te praktyczne ćwiczenia były podsumowaniem specjalistycznego szkolenia z ratownictwa wysokościowego i technicznego, które odbyło się w dniach 7-13 maja br. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.  

Dodatkowo, PSP przekazała gruzińskim jednostkom trzy ciężkie samochody ratownicza drogowego, które będą służyły na obszarach chronionych, przez które przebiegają autostrady. 

Kolejnym elementem projektu było przedstawienie koncepcji wdrożenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu teleinformatyki w strukturach gruzińskiej straży pożarnej dla którego podstawowym składnikiem planowanych działań jest wdrożenie systemu komunikacji ResQNet, opartego na protokole Matrix. Cechą wyróżniającą tego rozwiązania jest szyfrowanie E2EE, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa wymiany informacji. 

System ResQNet ma zostać uruchomiony dla wszystkich jednostek ratowniczych straży pożarnej oraz stanowisk kierowania Służby Zarządzania Kryzysowego Gruzji (EMS). To nowoczesne rozwiązanie znacząco usprawni komunikację, co będzie kluczowe dla efektywnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 

Rozszerzenie tych rozwiązań na całą Gruzję będzie realizowane w ramach kolejnego programu pn. „Opracowanie koncepcji rozwinięcia systemu teleinformatycznego do efektywnego zarządzania zdarzeniami kryzysowymi przez Służbę Zarządzania Kryzysowego Gruzji oraz przygotowanie jego wdrożenia w skali kraju”. Program ten jest realizowany przez Komendę Główną PSP i Szkołę Główną Służby Pożarniczej, przy wsparciu finansowym ze środków polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 

Przykład tej współpracy pokazuje, jak Polska dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą, pomagając w budowie efektywnych i nowoczesnych systemów ratownictwa na całym świecie.