POROZUMIENIE Z KOMENDĄ MIEJSKĄ PSP M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ SGSP

POROZUMIENIE Z KOMENDĄ MIEJSKĄ PSP M.ST. WARSZAWY W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ SGSP

 

Platformy e-learningowe pozwalają na efektywną naukę za pośrednictwem technologii i urządzeń elektronicznych. Mając na uwadze istotną rolę wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość, 12 lipca 2023 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej (PSP) m.st. Warszawy w sprawie udostępnienia platformy e-learningowej SGSP.

Porozumienie zawarte pomiędzy stronami obejmuje udostępnienie platformy e-learningowej będącej w posiadaniu SGSP do celów szkoleniowych i edukacyjnych funkcjonariuszom, pracownikom i praktykantom oraz osobom oddelegowanym do Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy.

Tematyka szkoleniowa będzie dotyczyć zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych, w tym monitoringu wizyjnego i korzystania z programów i systemów teleinformatycznych. Moduły tematyczne zostaną oparte o prezentacje.

Mamy nadzieję, że komfortowy tryb nauczania przyczyni się do zdobywania przez użytkowników platformy e-learningowej wartościowej wiedzy!  

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Komendę Miejską PSP m.st. Warszawy reprezentował st. bryg. mgr inż. Roman Krzywiec.