WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

 „Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić”.

Menander

14 lipca 2023 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia:

  • studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • studiów niestacjonarnych II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • studiów podyplomowych dla osób ubiegających się o wykonywanie zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • studiów podyplomowych „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe”

na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności (WIBiOL) SGSP.

To wydarzenie jest szczególnie ważne dla społeczności akademickiej naszej Alma Mater. W tym uroczystym dniu po raz ostatni odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów w SGSP. W związku ze zmianą nazwy Uczelni, przyszli dyplomanci zostaną absolwentami Akademii Pożarniczej.

Jednym z punktów wydarzenia było przekazanie wyróżnień za bardzo dobre wyniki w nauce, a także za bardzo dobrą pracę dyplomową. Uroczystego wręczenia dokonał Dziekan WIBiOL mł. bryg. dr inż. Adrian Bralewski oraz Prodziekan WIBiOL – Kierownik Kierunku Studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne mł. bryg. dr inż. Marcin Łapicz.

W imieniu absolwentów Pan mgr Kamil Matysek podziękował kadrze SGSP za przekazywanie wiedzy i możliwość rozwoju zainteresowań.

W wydarzeniu udział wzięli także pracownicy i kadra Uczelni. Dowódcą uroczystości był kpt. mgr inż. Tomasz Górski.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej Uczelni zaowocuje wieloma osiągnięciami!