CZASOPISMA NAUKOWE SGSP W NOWYM WYKAZIE CZASOPISM NAUKOWYCH

CZASOPISMA NAUKOWE SGSP W NOWYM WYKAZIE CZASOPISM NAUKOWYCH

 

Miło nam poinformować, że czasopisma naukowe wydawane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej znalazły się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, ogłoszonym w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-17-lipca-2023-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych.

W związku z tym za artykuł opublikowany w „Zeszytach Naukowych SGSP” autorom będzie przyznawanych 100 pkt, natomiast w „Zeszytach Naukowych Pro Publico Bono70 pkt

„Zeszyty Naukowe SGSP” mają przypisane dyscypliny naukowe nauki o bezpieczeństwie oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, zaś w „Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono” nauki o bezpieczeństwie.

Zapraszamy na strony internetowe czasopism naukowych Uczelni: Zeszyty Naukowe SGSP i Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono.