Wizyta studentów WIBC w Komisariacie Rzecznym Policji

Wizyta studentów WIBC w Komisariacie Rzecznym Policji

 

22 listopada 2018 r.  dla studentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, na obiekcie Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie zostały przeprowadzone zajęcia w ramach przedmiotu  „Służby państwowe w ochronie ludności”.

Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego zapoznali się z funkcjonowaniem  specjalistycznego komisariatu przeznaczonego do zapewniania bezpieczeństwa i porządku w rejonie obejmującym wszystkie wody płynące garnizonu warszawskiego, tj.: rzekę Wisła, Kanał Żerański, rzekę Bug, rzekę Narew oraz akwen Jeziora Zegrzyńskiego.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Komendanta Komisariatu Rzecznego Policji Pan podinsp. Bogusław Siedlacki, który przybliżył historię istnienia Komisariatu oraz omówił zasady wykonywania służb patrolowych i miejsca stacjonowania łodzi policyjnych. Następnie Pani st. sierż. Aleksandra Wasiak przekazała informacje o nietypowych interwencjach i praktycznym wymiarze pracy policjantów. Pracę policji przedstawił również Komendant Komisariatu Rzecznego Policji Pan mł. insp. Marek Gago, który opisał system monitoringu i zasady kontroli zachowań w obszarze obu brzegów Wisły. Na koniec wizyty dyżurny oficer komisariatu Pan st. asp. Jacek Gładysz  opowiedział o wykonywanych przez siebie zadaniach służbowych. Zajęcia dostarczyły studentom wielu informacji o możliwości pracy w szeregach polskiej Policji.

Główne zadania policjantów w Komisariacie Rzecznym Policji to dbanie o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, a w szczególności dzieci oraz niesienie pomocy tonącym, pilnowanie przepisów prawa wodnego i żeglugi, ochrona środowiska i zwierząt, łapanie kłusowników. Na terenie podległym jednostce znajdują się tereny chronione objęte programem Natura 2000.