II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – edycja 2018/2019

II etap Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności ­– edycja 2018/2019

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), Uniwersytet Warszawski (UW) we współpracy ze szkołami wyższymi w całej Polsce zorganizowały III edycję Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji.

7 grudnia 2018 r. w siedzibie SGSP odbył się II (okręgowy) etap Olimpiady, przygotowany przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Do grona zakwalifikowanych należeli uczniowie, których prace (esej, film, fotoreportaż, fotokast) na etapie szkolnym zostały najwyżej ocenione przez właściwy Komitet Okręgowy. Uczestnicy okręgowego etapu rozwiązywali test składający się z 40 pytań z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i obronności. Spośród 33 uczestników wyłoniono 10, którzy uzyskali najlepsze wyniki – ci uczniowie zostali zakwalifikowani do dwuczęściowych zawodów centralnych, które odbędą się 22 i 23 marca 2019 r. na UW. Tegoroczny temat zmienny zawarty w teście z zakresu wiedzy w III etapie brzmi: „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Polska niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ”. Laureaci będący uczniami klas maturalnych mają prawo do nagród w postaci przyjęcia na studia na wyższe uczelnie, natomiast pozostali uczniowie m.in. do nagród rzeczowych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia!

Wydarzenie zorganizowano pod Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej. Olimpiada współfinansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie dostępne są na stronie: http://www.owobio.edu.pl/