Spotkanie wigilijne Funkcjonariuszy, Pracowników i Studentów SGSP

Spotkanie wigilijne Funkcjonariuszy, Pracowników i Studentów SGSP

 

Spotkania wigilijne Funkcjonariuszy, Pracowników i Studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) są pielęgnowaną od wielu lat tradycją. Tegoroczne spotkanie odbyło się 12 grudnia 2018 r.

W życzeniach skierowanych do współpracowników i studentów Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP podziękował za rok wymagającej działalności na wielu płaszczyznach. W przemówieniu omówił prace nad Ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wskazał na znaczenie bezpośrednich rozmów z nauczycielami akademickimi oraz właściwe ukierunkowanie Uczelni jako publicznej uczelni służb państwowych. Rektor-Komendant, bazując na realizacji nakreślonych zadań i celów z ubiegłego roku, nakreślił plany ewaluacji m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury. Dodatkowo podkreślił, że SGSP jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej (PSP) – oznacza to, że określone zadania Uczelnia realizuje np. poprzez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, a w przypadku długotrwałej akcji ratowniczej poprzez uruchomienie funkcjonującej w SGSP w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – Kompanii Szkolnej „Warszawa”. Rektor-Komendant życzył wytrwałości tym strażakom w służbie kandydackiej, którzy w czasie świąt Bożego Narodzenia będą pełnili służbę z dala od domów rodzinnych.

Następnie podzielono się opłatkami pobłogosławionymi przez mazowieckiego kapelana PSP ks. kpt. Jerzego Sieńkowskiego. W wydarzeniu uczestniczył także prawosławny kapelan miasta Białystok i powiatu białostockiego ks. Piotr Borowik. Obecne były również Władze Uczelni: nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP − Rektor-Komendant, st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki – Prorektor−Zastępca Komendanta ds. operacyjnych, dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP – Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich, mł. bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka – Kanclerz, mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka − Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, st. kpt. dr inż. Paweł Gromek – Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. W uroczystości uczestniczyli również licznie przybyli przedstawiciele społeczności akademickiej SGSP.

Spotkanie zostało uświetnione koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Schola Cantorum Maximilianum.

 

Zdjęcia: pchor. Marcin Muskała