SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

ul. Juliusza Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

NIP: 118-00-35-927 | REGON: 000173410

e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl   fax: 22 833 07 24

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH –

KLAUZULA INFORMACYJNA JAKO JEDNOSTKI PSP (pdf)

KLAUZULA INFORMACYJNA RUCHU OSOBOWEGO I MONITORINGU (pdf)

POLITYKA PRYWATNOŚCI (pdf)

 

REKRUTACJA NA STUDIA
tel. 22 56 17 992
tel. 22 56 17 611
e-mail: rekrutacja@sgsp.edu.pl

SEKRETARIAT PROREKTORA
ZASTĘPCY KOMENDANTA DS. OPERACYJNYCH

tel. 22 56 17 569
fax. 22 56 17 981

SEKRETARIAT PROREKTORA
DS. NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH I STUDENCKICH

tel. 22 56 17 569
fax. 22 56 17 981

SEKRETARIAT KANCLERZA
tel. 22 56 17 624

BIURO REKTORA
tel. 22 56 17 514
tel. 22 56 17 760
tel. 22 56 17 643

KANCELARIA OGÓLNA
tel. 22 56 17 675

DZIAŁ KADR
tel. 22 56 17 516
tel. 22 56 17 798
tel. 22 56 17 799

BIBLIOTEKA
tel. 22 56 17 567
tel. 22 56 17 581

WYDAWNICTWO
tel. 22 56 17 383

 

 

Spis telefonów SGSP

WYDZIAŁ INŻYNIERII
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Sekretariat
tel. 22 56 17 553

ZESPÓŁ PRAWNY
tel. 22 56 17 622
tel. 22 56 17 556
tel. 22 56 17 756

DZIAŁ BADAŃ I KOMERCJALIZACJI
tel. 22 56 17 608
tel. 22 56 17 777

DZIAŁ ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA
Referat Organizacji Dydaktyki
tel. 22 56 17 561
Referat Studiów Podyplomowych i Szkoleń
tel. 22 56 17 647, 22 56 17 518
Zespół ds. e-Nauczania
tel. 22 56 17 365

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH

Stypendia
tel. 22 56 17 993
Biuro Karier
tel. 22 56 17 729
Studenci Niepełnosprawni
tel. 22 56 17 724

ZESPÓŁ DS. ERASMUSA
I STAŻY DŁUGOTERMINOWYCH

tel. 22 56 17 747

ZESPÓŁ DS. NADZORU
NAD JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA

tel. 22 56 17 579

WYDZIAŁ INŻYNIERII
BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO 

Sekretariat
tel. 22 56 17 551

STUDIUM JEZYKÓW OBCYCH
tel. 22 56 17 393
tel. 22 56 17 376

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNA
tel. 22 56 17 593
tel. 22 56 17 730

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
tel. 22 56 17 595
tel. 22 56 17 671

PODODDZIAŁY SZKOLNE
tel. 22 56 17 658

JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA
tel. 22 56 17 618
tel. 22 56 17 691

CENTRUM OPERACYJNO-SZKOLENIOWE
tel. 22 56 17 988
tel. 22 56 17 665

DZIAŁ ZABEZPIECZENIA
OPERACYJNO-ODWODOWEGO

tel. 22 56 17 637

OFICER DYŻURNY
tel. 22 56 17 534
kom. 601 308 568

BEZPIECZNY DOM
tel. 22 56 17 506

KWESTURA
tel. 22 56 17 531

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY
tel. 22 56 17 656
tel. 22 56 17 672

DZIAŁ PŁAC

tel. 22 56 17 630

DZIAŁ LOGISTYKI
tel. 22 56 17 520

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
tel. 22 56 17 694

DZIAŁ IT
kom. 605 655 215
tel. 22 56 17 565
tel. 22 56 17 566
Helpdesk
tel. 22 56 17 776

DZIAŁ ANALIZ SYSTEMOWYCH I KONTROLI
tel. 22 56 17 332
tel. 22 56 17 378

ZESPÓŁ DS. BHP I PPOŻ.
tel. 22 56 17 986

ARCHIWUM
tel. 22 56 17 996

PBL ZAMCZYSKO NOWE
tel. 22 794 01 17

DOM STUDENCKI
tel. 22 849 00 30

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
mail: iod@sgsp.edu.pl

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH SGSP

tel. 22 5617 537