Porozumienie o współpracy w zakresie przesyłu i regazyfikacji paliwa gazowego

Porozumienie o współpracy w zakresie przesyłu i regazyfikacji paliwa gazowego

 

Dotychczasowa wzajemna korzystna, wielokierunkowa współpraca w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, a także dydaktycznej i organizacyjnej pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Spółką Polskie LNG S.A. zaowocowała podpisaniem porozumienia 17 grudnia 2018 r. w siedzibie SGSP.

SGSP zadeklarowała współpracę m.in. poprzez:

  1. wymianę doświadczeń w obszarze dydaktycznym, naukowym i badawczym,
  2. umożliwienie przedstawicielom kontrahentów uczestnictwa w wydarzeniach SGSP takich jak: konferencje, seminaria, wykłady otwarte, warsztaty, publiczne uroczystości SGSP, a także udział w wybranych zajęciach przewidywanych tokiem studiów.

Natomiast GAZ-SYSTEM S.A. oraz POLSKIE LNG S.A. postanowiły podejmować wspólne działania takie jak:

  1. wymianę doświadczeń z zakresu ryzyk występujących w działalności związanej z przesyłem i regazyfikacją paliwa gazowego,
  2. organizowanie szkoleń, praktyk  studenckich oraz staży dla studentów SGSP,
  3. prowadzenie szkoleń, konferencji, wykładów w obszarze ochrony przeciwpożarowej w działalności związanej z przesyłem i regazyfikacją paliwa gazowego oraz dzielenie się doświadczeniem.

Bezpieczny transport gazu to misja naszych spółek. Współpraca ze strażą pożarną, już na poziomie edukacji, jest dla nas szczególnie ważna. Im lepiej się znamy ze strażakami, tym lepiej będziemy współpracowali np. w sytuacjach kryzysowych – zaznaczył Pan Paweł Mońka, Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ GAZ-SYSTEM S.A. i Polskiego LNG S.A.

Sygnatariuszami porozumienia są Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz Pan Paweł Mońka, Dyrektor Pionu BHP i PPOŻ, w ramach pełnomocnictwa Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Polskiego LNG S.A.

***

GAZ-SYSTEM jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce. W ramach programu inwestycyjnego 2015-2025 GAZ-SYSTEM planuje wybudować ponad 2000 km nowych gazociągów w zachodniej, południowej i wschodniej części Polski. Dalsza rozbudowa krajowej sieci przesyłowej, w tym powstanie nowych gazociągów w ramach Korytarza Gazowego Północ-Południe, a także budowa połączeń międzysystemowych z państwami sąsiednimi wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski i będzie stanowić istotny wkład w rozwój europejskiego systemu przesyłowego.

Spółka realizuje jedno z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych w kraju – projekt Baltic Pipe, polegający na wybudowaniu dwukierunkowego gazociągu morskiego łączącego Polskę i Danię oraz rozbudowie lokalnej sieci przesyłowej.

GAZ-SYSTEM jest też właścicielem spółki Polskie LNG, która zarządza terminalem LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.