Zaproszenie na wykład pt. „Bezpieczeństwo w cywilnej komunikacji lotniczej – aspekt pasażerski”