Seminarium i spotkanie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych

Seminarium i spotkanie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych

 

9 stycznia 2019 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP),  w ramach kończącego się rocznego przewodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych (FESM), była gospodarzem spotkania, w którym uczestniczyli przedstawiciele sygnatariuszy Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, tj. Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Katowicach, Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Ośrodka  Szkolenia Służby Więziennej w Kulach i Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Przed pięciu laty kierownictwo tych jednostek podpisało w SGSP Deklarację Założenia Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych, którego celem jest wymiana wiedzy, umiejętności, materiałów szkoleniowych i dobrych praktyk w zakresie szkolenia żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, w szczególności związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii kształcenia.

Uczestników spotkania powitał Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP, a spotkanie poprowadziła Przedstawiciel-Koordynator FESM w roku 2018 bryg. Joanna Szewczyk. Podczas spotkania jednogłośną decyzją przedstawicieli Sygnatariuszy status nowych członków Forum  uzyskały 3 uczelnie: Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu,  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie i Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Nowo przyjętym Sygnatariuszom gratulujemy i życzymy owocnej współpracy w licznym gronie mundurowej społeczności.

Przedstawiciele wszystkich ww. uczelni, szkół i ośrodków szkolenia wzięli udział w seminarium nt. „Tendencje i trendy w nowoczesnym kształceniu w służbach mundurowych”. W swoich wystąpieniach zaprezentowali kierunki i osiągnięcia w zakresie nowoczesnego kształcenia w poszczególnych służbach mundurowych. W pierwszej części obrad obecni byli również  Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego mł. bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka, Prodziekan Wydziału Inżynierii  Bezpieczeństwa Cywilnego st. kpt. dr inż. Paweł Gromek oraz kadra kierownicza jednostek dydaktycznych SGSP. Z dużym zainteresowaniem uczestnicy seminarium zapoznali się z wyposażeniem i działalnością Zakładu Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Pracowni Edukacyjnej „Bezpieczny Dom”.

W końcowej części spotkania nastąpiło oficjalne przekazanie koordynacji FESM oraz wybór koordynatorów na kolejne 2 lata. W 2019 r. koordynację przejęła Wojskowa Akademia Techniczna, którą reprezentował  Zastępca Dziekana Wydziału Elektroniki płk Adam Słowik.

Seminarium i spotkanie Przedstawicieli Sygnatariuszy FESM  zostało zorganizowane przez Zespół ds. e-Nauczania SGSP.

Tekst: bryg. Joanna Szewczyk

Zdjęcia: Mariola Główka