SAMORZĄD STUDENCKI SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ

 

Samorząd Studencki Uczelni dba o rozwój i prawa studentów – w Senacie SGSP, Radzie Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności czy różnorodnych komisjach. Samorządowcy uczestniczą w spotkaniach Komisji Uczelni Mundurowych (KUM), Porozumienia Uczelni Warszawskich (PUW), w krajowych spotkaniach Forum Uczelni Technicznych (FUT). Nasi studenci współpracują także z Parlamentem Studentów RP. Samorząd reprezentuje również środowisko akademickie przed władzami Uczelni i instytucjami, zarówno w Warszawie, jak i całej Polsce. 

Domeną Samorządu jest organizacja stałych imprez studenckich takich jak Bal Podchorążego, Summer Active Day czy otrzęsiny pierwszego rocznika. Studenci aktywnie promują Uczelnię poprzez udział w takich przedsięwzięciach jak Juwenalia czy Karnavauli. Samorząd współpracuje również z klubami studenckimi (Hulakula, Wesele). 

 

Przewodniczący Samorządu Studenckiego 

mł. ogn. pchor. Rafał TYCZYŃSKI 

Zastępca Przewodniczącego ds. studentów mundurowych 

sekc. pchor. Mikołaj ŁOSZ 

Zastępca Przewodniczącego ds. studentów cywilnych 

Anna CELEBUDZKA 

Zastępca Przewodniczącego ds. finansowych 

sekc. pchor. Wiktoria ZASADA 

Sekretarz 

mł. ogn. pchor. Filip ROZWADOWSKI 

 

Przewodniczący Komisji Projektowej 

st. str. pchor. Kajetan  JAROSZEK 

Przewodnicząca Komisji Jakości Kształcenia 

Klaudia WĘGLORZ 

Przewodnicząca Komisji Promocji 

Karolina LUDZIARCZYK 

 

Facebook 

Jesteśmy na Facebooku! 

Instagram 

Jesteśmy na Instagramie! 

YouTube 

Jesteśmy na YouTubie!