Spotkanie noworoczne z emerytowanymi pracownikami SGSP

Spotkanie noworoczne z emerytowanymi pracownikami SGSP

 

Spotkanie noworoczne z emerytowanymi pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) stało się tradycją pozwalającą na podtrzymywanie pamięci o osobach i wydarzeniach, które tworzą historię Uczelni. 23 stycznia 2019 r. przybyłych Gości powitali Rektor-Komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Zygmunt Politowski (ówcześnie pełniący funkcję kanclerza w SGSP), Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Warszawie Barbara Łukasiewicz oraz Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy SGSP (ZKEiRP RP przy SGSP) Jan Rubinkowski. Podczas spotkania Rektor-Komendant podziękował za wkład pracy na rzecz kształtowania żoliborskiej placówki pożarniczej, która obecnie nazywa się Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz nakreślił dotychczasowe osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne, plany dalszego rozwoju SGSP oraz tematy dotyczące środowiska emerytów i rencistów pożarnictwa. Władze Uczelni wraz z przedstawicielami ZKEiRP RP dokonali wręczenia Odznak za zasługi dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Tego dnia odbyło się również walne zebranie członków ZEiRP RP przy SGSP, podczas którego omówiono czynności podjęte w  2018 roku oraz wybrano nowy skład zarządu. Prezesem na następną kadencję ponownie został Pan Jan Rubinkowski.

Doroczne spotkanie jest okazją do wspomnień, pogłębienia więzi w społeczeństwie uczelnianym i podsumowania dotychczasowej działalności.